fbpx

Janusz Kopaczek

Przewodnik

Janusz Kopaczek jest przewodnikiem miejskim po Lublinie i Krakowie oraz po “Szlaku Jagiellońskim” i Muzeum Narodowym w Lublinie. Pilot wycieczek, wykładowca szkoleń przewodnicko-pilockich i egzaminator. Prezes Unii Szlaków “Wschód-Zachód”, Organizacji Turystycznej “Szlak Jagielloński” oraz inne Szlaki Unii Polsko-Litewskiej i jej Pogranicza, a także Fundacji “Via Jagiellonica”.

Telefon: +48 693 272 040
Email:
[email protected]
Facebook: @jk.dziedzictwo.turystyka