fbpx

Szlak dźwięków miasta

Czas przejścia: 1,5 godziny

Najstarsze wzmianki o Lublinie pojawiły się jeszcze w XI w., a rozwój niewielkiej osady nad Bystrzycą zdeterminowało jej położenie na styku szlaków handlowych. Wzrost gospodarczy i administracyjny grodu przez wieki szedł w parze z kolejnymi prawami i przywilejami. 

Tym szlakiem poprowadzi Cię ścieżka audio w aplikacji Turystyczny Lublin. Dowiedz się więcej i pobierz bezpłatnie.

Przystanek 1. – Wzgórze Zamkowe

Jedno ze wzgórz, na którym uformowało się miasto. Przez wieki tutejszy zamek sprawował funkcje reprezentacyjne i administracyjne względem osady staromiejskiej. 

Adres: ul. Zamkowa 9

Przystanek 2. – Brama Grodzka

Jedna z dwóch głównych bram wjazdowych do miasta. Przez wieki stanowiła przejście między światem chrześcijańskim skupionym wewnątrz grodu i żydowskim Podzamczem. 

Adres: ul. Grodzka 21

Przystanek 3. – Kościół Farny

Dawniej jeden z głównych placów miasta, na którym wzniesiono nieistniejący już kościół farny. Przez wieki był główną świątynią grodu, wokół której toczyło się świeckie i religijne życie lublinian. 

Adres: ul. Grodzka 11

Przystanek 4. – Bazylika oo. Dominikanów

Najstarszy zachowany kościół wewnątrz murów miejskich. Jego historia wiąże się nierozerwalnie z losami miasta i jego społeczności, choćby za sprawą cudownych relikwii Krzyża Świętego.

Adres: ul. Złota 9

Przystanek 5. – Kamienica Lubomelskich

Jedna z najlepiej zachowanych kamienic mieszczańskich, należąca niegdyś do rodziny Lubomelskich. Kryje w sobie piękne freski oraz jedną z największych zagadek lubelskich – Piwnicę pod Fortuną.

Adres: ul. Rynek 8

Przystanek 6. – Trybunał Koronny

Początkowo ratusz, następnie miejsce obradowania Sądu Apelacyjnego na Małopolskę. Każdego roku na sześć miesięcy przyciągał magnatów i szlachciców, czyniąc z Lublina ważny ośrodek administracyjny Rzeczypospolitej.

Adres: ul. Rynek 1

Przystanek 7. – Brama Krakowska

Główna brama wjazdowa do grodu, wzniesiona wraz z murami miejskimi. Przed nią, a także w jej wnętrzu tętniło życie codzienne – odbywały się targi, karcono przestępców, a nawet grano hejnał!

Adres: ul. Bramowa 2/Plac Łokietka 3

Przystanek 8. – Baszta Półokrągła

Element murów miejskich, wzniesiony jednak w kolejnym wieku. Baszta stanowiła wzmocnienie obronności grodu, jednak z czasem stała się siedzibą kolejnych cechów rzemieślniczych.

Adres: ul. Jezuicka 5/7

Przystanek 9. – Szpital i kościół św. Ducha

Kościół wzniesiony wraz ze szpitalem miał być ostoją dla starszych i chorych. Szpital był pierwszą instytucją miejską, zajmującą się opieką społeczną, a w kolejnych latach również miejscem odosobnienia w razie epidemii.

Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 1

Przystanek 10. – Archidiecezja Lubelska

Wybudowana jako kościół jezuicki, wkomponowana w mury miejskie, co wiązało się z pewnym sporem między zakonnikami a rajcami miejskimi. Kryje w sobie iluzjonistyczne freski autorstwa Józefa Meyera, skarbiec i krypty.

Adres: ul. Królewska 10

🇪🇺 Szlak powstał w ramach projektu „Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie” współfinansowanego ze środków europejskich, realizowanego przez Lublin i ukraińskie miasto Łuck.

Szlak dźwięków miasta