fbpx

Dlaczego warto dołączyć?

Co zyskam?​

 1. Realny wpływ na kształtowanie rozwoju turystyki w Metropolii Lublin.
 2. Wsparcie merytoryczne działań promocyjnych i public relations.
 3. Nowe możliwości promocji wynikające ze skali działań stowarzyszenia łączącego wiele podmiotów o podobnych celach działania.
 4. Integrację w środowisku lubelskiej branży turystycznej.
 5. Dostęp do unikalnych materiałów promocyjnych i gadżetów.
 6. Udział w organizowanych przez stowarzyszenie szkoleniach, warsztatach i spotkaniach.
 7. Preferencyjny udział w podróżach studyjnych i wydarzeniach branżowych.
 8. Promocja w publikacjach drukowanych i online.
 9. Promocja obiektów, usług i produktów poprzez rekomendację innym podmiotom.
 10. Dostęp do raportów i analiz dotyczących branży turystycznej w Lublinie.

Jak dołączyć?

Formalnie procedura jest bardzo prosta – wystarczy złożyć do Zarządu wypełnioną Deklarację przystąpienia do stowarzyszenia zawierającą akceptację celów działalności Stowarzyszenia i zapisów jego statutu oraz uchwały o wysokości składek członkowskich, jak również dowód wpłaty opłaty wpisowej.

Wolelibyśmy ten proces trochę skomplikować – zależy nam, by dobrze znać i właściwie odpowiadać na potrzeby członków stowarzyszenia, dlatego najpierw poznajmy się. Zachęcamy najpierw do kontaktu. Umówimy spotkanie w dogodnym terminie, podczas którego szczegółowo opowiemy o działalności LOT Metropolia Lublin oraz przedyskutujemy twoje potrzeby lub pomysły, a przy okazji rozwiejemy wszelkie ewentualne wątpliwości.

Dokumenty potrzebne do dołączenia:

Dołącz do zespołu LOT Metropolia Lublin

Lokalna Organizacja Turystyczna Metropolia Lublin poszukuje kandydata do pracy na stanowisku specjalisty ds. informacji turystycznej.

Rekrutacja będzie otwarta przez dłuższy czas – wybranym osobom zaproponujemy zatrudnienie w terminie wynikającym z rozwoju organizacji. Jesteśmy otwarci na kandydatów z bogatym doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami, jak i tych rozpoczynających swoją zawodową przygodę.

Od kandydatów oczekujemy:

 • min. wykształcenia średniego, dobrze widziane wykształcenie wyższe (preferowane specjalności: turystyka, filologia, kultura, socjologia)
 • min. chęci do pracy, dobrze widziane doświadczenie zawodowe min. 2 lata (preferowane w informacji turystycznej lub punkcie handlowo-usługowym);
 • znajomości min. 1 języka obcego na poziomie B2 (w tym obowiązkowo j. angielski), dobrze widziany komunikatywny drugi język obcy;
 • umiejętności prowadzenia social media: m.in. Facebook, Instagram;
 • znajomości oferty turystycznej Lublina i Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego;
 • dobrze widziana znajomość technik sprzedażowych;
 • samodzielności i kreatywności;
 • umiejętności planowania i organizacji czasu pracy;
 • znajomości obsługi komputera (pakiet Microsoft Office) i urządzeń biurowych;
 • efektywnego działania pod wpływem stresu;
 • wysokiej kultury osobistej, otwartości i komunikatywności;
 • gotowości do pracy również w weekendy i święta.

 

Praca na wskazanym stanowisku będzie związana z zadaniami z zakresu:

 • świadczenia poradnictwa i obsługi interesantów odwiedzających Centrum Informacji Turystycznej w języku polskim oraz w językach obcych w zakresie wynikającym z certyfikacji punktu;
 • gromadzenia i aktualizacji danych turystycznych z terenu Lublina i Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego;
 • wspomagania prowadzenia kanałów komunikacji Centrum Informacji Turystycznej;
 • współpracy z członkami LOT oraz przedstawicielami branży turystycznej i pozostałymi interesariuszami;
 • sprzedażą asortymentu Centrum Informacji Turystycznej;
 • promocji potencjału turystycznego obszaru działania LOT;
 • organizacji i realizacji wydarzeń turystycznych i rekreacyjnych oraz udział w wydarzeniach turystyczno-promocyjnych;
 • monitorowania potrzeb turystów oraz prowadzenia statystyk dotyczących danych turystycznych miasta;
 • prowadzenia innych spraw wynikających z potrzeb funkcjonowania Centrum Informacji Turystycznej oraz wykonywania bieżących poleceń przełożonego niewynikających z zakresu zadań i czynności, a z żywotnego interesu LOT, realizacji zadań statutowych i prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę (na początek na 3-miesięczny okres próbny);
 • wynagrodzenie w przedziale 2800-3600 zł brutto;
 • kreatywną pracę i możliwość wykazania się inicjatywą w realizacji zadań;
 • dużo wyzwań zawodowych związanych z młodym wiekiem organizacji;
 • możliwość rozwoju zawodowego, udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje;
 • możliwość uczestnictwa w wydarzeniach promujących Lublin i LOM;
 • poznanie środowiska turystycznego Lublina i LOM.

 

Zatrudniona osoba podejmie pracę w Lokalnej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin, której siedziba mieści się przy ul. Montażowej 16 w Lublinie.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie swojego życiorysu zawodowego oraz opisu (nie dłuższego niż 3600 znaków) własnej wizji działalności Centrum Informacji Turystycznej w Lublinie w j. polskim i j. obcym (wybranym z listy: angielski, niemiecki, ukraiński, rosyjski, francuski, włoski, hiszpański, chiński, japoński, arabski, turecki) na adres: [email protected] z dopiskiem w tytule – Rekrutacja informacja turystyczna. Jeśli uważasz, że życiorys i tekst to za mało, możesz dołączyć list motywacyjny.

Każdy otrzyma od nas informację zwrotną. Wybrane osoby zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną stacjonarnie lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Lokalna Organizacja Turystyczna Metropolia Lublin poszukuje kandydata do pracy na stanowisku specjalisty ds. marketingu.

Rekrutacja będzie otwarta przez dłuższy czas – wybranym osobom zaproponujemy zatrudnienie w terminie wynikającym z rozwoju organizacji. Jesteśmy otwarci na kandydatów z bogatym doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami, jak i tych rozpoczynających swoją zawodową przygodę.

Od kandydatów oczekujemy:

 • min. wykształcenia średniego, dobrze widziane wykształcenie wyższe (preferowane specjalności: marketing, dziennikarstwo, turystyka, kultura);
 • min. chęci do pracy, dobrze widziane doświadczenie zawodowe min. 2 lata (preferowane w zakresie marketingu);
 • znajomości min. 1 języka obcego na poziomie B2 (w tym obowiązkowo j. angielski);
 • umiejętności prowadzenia social media: m.in. Facebook, Instagram;
 • umiejętności redagowania tekstów w języku polskim i obcym;
 • znajomości oferty turystycznej Lublina i Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego;
 • dobrze widziana znajomość narzędzi marketingowych i technik sprzedażowych oraz umiejętności negocjacyjnych;
 • umiejętności analitycznego myślenia, samodzielności i kreatywności;
 • umiejętności planowania i organizacji czasu pracy;
 • znajomości obsługi komputera (pakiet Microsoft Office) i urządzeń biurowych;
 • efektywnego działania pod wpływem stresu;
 • wysokiej kultury osobistej, otwartości i komunikatywności.

Praca na wskazanym stanowisku będzie związana z zadaniami z zakresu:

 • działań służących realizacji celów statutowych LOT, w szczególności w zakresie marketingu;
 • inicjowania, przygotowania i realizacji projektów służących budowaniu pozytywnego wizerunku Lublina oraz Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego jako miejsca atrakcyjnego turystycznie;
 • realizacji własnych działań marketingowych LOT;
 • wspomagania działań marketingowych Centrum Informacji Turystycznej;
 • prowadzenia wspólnych działań z partnerami LOT, w szczególności z Miastem Lublin i pozostałymi członkami stowarzyszenia, Polską Organizacją Turystyczną, ministerstwem właściwym ds. turystyki, regionalną organizacją turystyczną, innymi lokalnymi organizacjami turystycznymi;
 • przygotowania i produkcji katalogów, informatorów i innych publikacji poligraficznych oraz przygotowania prezentacji multimedialnych, filmów i materiałów do portali internetowych informacyjno-promocyjnych oraz przygotowania i prowadzenia innych działań komunikacji marketingowej;
 • tworzenia i aktualizacji baz danych o podmiotach gospodarczych, produktach i obiektach turystycznych oraz prowadzenie badań i analiz marketingowych dla potrzeb gospodarki turystycznej na podstawie danych własnych oraz zewnętrznych;
 • udziału w wydarzeniach promocyjnych w kraju i za granicą;
 • przygotowania i realizacji wizyt studyjnych;
 • realizacji szkoleń i projektów edukacyjnych;
 • prowadzenia innych spraw wynikających z potrzeb funkcjonowania Biura oraz wykonywania bieżących poleceń przełożonego niewynikających z zakresu zadań i czynności, a z żywotnego interesu LOT, realizacji zadań statutowych i prowadzenia działalności gospodarczej.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę (na początek na 3-miesięczny okres próbny);
 • wynagrodzenie w przedziale 2800-4300 zł brutto;
 • kreatywną pracę i możliwość wykazania się inicjatywą w realizacji zadań;
 • dużo wyzwań zawodowych związanych z młodym wiekiem organizacji;
 • możliwość rozwoju zawodowego, udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje;
 • możliwość uczestnictwa w wydarzeniach promujących Lublin i LOM;
 • poznanie środowiska turystycznego Lublina i LOM.

Zatrudniona osoba podejmie pracę w Lokalnej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin, której siedziba mieści się przy ul. Montażowej 16 w Lublinie.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie swojego życiorysu zawodowego oraz opisu (nie dłuższego niż 3600 znaków) własnej wizji promocji turystycznej miasta Lublin w j. angielskim na adres: [email protected] z dopiskiem w tytule – Rekrutacja marketing. Jeśli uważasz, że życiorys i tekst to za mało, możesz dołączyć list motywacyjny.

Każdy otrzyma od nas informację zwrotną. Wybrane osoby zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną stacjonarnie lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Lokalna Organizacja Turystyczna Metropolia Lublin poszukuje kandydata do pracy na stanowisku Zastępcy dyrektora biura stowarzyszenia – menedżera punktu informacji turystycznej.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego II stopnia (preferowane specjalności: zarządzanie, turystyka, kultura);
 • minimum 6 lat doświadczenia zawodowego;
 • znajomości min. 1 języka obcego na poziomie B2 (w tym obowiązkowo j. angielski);
 • umiejętności zarządzania zespołem, delegowania i efektywnego podziału zadań i obowiązków;
 • znajomość Prawa zamówień publicznych;
 • doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji związanej z wydatkowaniem środków publicznych;
 • umiejętności redagowania tekstów w języku polskim i obcym;
 • znajomości oferty turystycznej Lublina i Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego;
 • doświadczenia w obsłudze klienta;
 • znajomości narzędzi marketingowych i technik sprzedażowych oraz umiejętności negocjacyjnych;
 • umiejętności analitycznego myślenia, samodzielności i kreatywności;
 • umiejętności planowania i organizacji czasu pracy;
 • znajomości obsługi komputera (pakiet Microsoft Office) i urządzeń biurowych;
 • efektywnego działania pod wpływem stresu
 • wysokiej kultury osobistej, otwartości i komunikatywności;
 • możliwości podjęcia pracy najpóźniej od 1 lutego 2021 r.

 

Praca na wskazanym stanowisku będzie związana z:

 • organizacją pracy i realizacją działań punktu informacji turystycznej;
 • prowadzeniem punktu informacji turystycznej;
 • dbałością o estetykę i porządek punktu informacji turystycznej oraz jego właściwe oznakowanie;
 • certyfikacją punktu informacji turystycznej;
 • właściwą obsługą interesantów w punkcie informacji turystycznej;
 • współpracą ze stanowiskiem pracy ds. marketingu w celu przygotowania materiałów informacyjnych ipromocyjnych do punktu informacji turystycznej oraz promocją punktu;
 • współpracą z parterami LOT Metropolia Lublin w ramach świadczeń realizowanych w punkcie informacji turystycznej;
 • prowadzeniem bieżącej komunikacji punktu informacji turystycznej;
 • zarządzaniem łańcuchem dostaw i sprzedażą produktów komercyjnych w ramach działalności gospodarczej punktu informacji turystycznej;
 • zastępowaniem Dyrektora, gdy zachodzi taka potrzeba, w ramach wskazanych obowiązków;
 • sprawowaniem bezpośredniego nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez stanowiska pracy informatora turystycznego;
 • wykonywaniem zadań przynależnych stanowisku informatora turystycznego, gdy jest ono nieobsadzone lub wymagane jest zastępstwo pracownika;
 • wykonywaniem bieżących poleceń przełożonego niewynikających z zakresu zadań i czynności, az żywotnego interesu LOT Metropolia Lublin, realizacji zadań statutowych i prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę (na początek na 3-miesięczny okres próbny);
 • wynagrodzenie w przedziale 3700-5800 zł brutto;
 • kreatywną pracę i możliwość wykazania się inicjatywą w realizacji zadań;
 • dużo wyzwań zawodowych związanych z młodym wiekiem organizacji;
 • możliwość rozwoju zawodowego, udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje;
 • możliwość uczestnictwa w wydarzeniach promujących Lublin i LOM;
 • poznanie środowiska turystycznego Lublina i LOM.

 

Zatrudniona osoba podejmie pracę w Lokalnej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin, której siedziba mieści się przy ul. Montażowej 16 w Lublinie.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swojego życiorysu zawodowego oraz opisu własnej wizji działania punktu informacji turystycznej miasta Lublin (nie dłuższego niż 3600 znaków) w j. angielskim na adres: [email protected]

Na zgłoszenia czekamy do dnia 21 grudnia 2020 r. do godz. 10:00.

Wybrane osoby zaprosimy 21 grudnia 2020 r. na rozmowę kwalifikacyjną za pomocą środków porozumiewania się na odległość w terminie 22-23 grudnia 2020 r.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).