fbpx

Gra miejska

Rodzinna gra w ramach Festiwalu Bożego Narodzenia

Święta to magiczny czas. Te wyjątkowe momenty sprzyjają licznym spotkaniom, a także spędzaniu czasu w rodzinnym gronie. Chcemy Cię zainspirować, aby kilka z tych magicznych chwil poświęcić na odkrywanie niezwykłego Miasta Inspiracji w bożonarodzeniowej odsłonie.

Weź w dłoń pakiet startowy gry miejskiej i ruszaj w miasto! Odrywaj i poznawaj jego niespotykane bożonarodzeniowe uroki.

Ideą gry jest poznawanie lub odkrywanie na nowo Starego Miasta w Lublinie i jego okolic. Uczestnicy gry, indywidulanie lub podzieleni na grupy, przemierzają Miasto Inspiracji, kierując się informacjami zawartymi w otrzymanych materiałach. W trakcie gry, osoby w niej uczestniczące będą realizowały różne zadania i zagadki, które motywują do poznawania naszego miasta.

Informacje ogólne:

Zasady: 

W grze może wziąć udział każdy zainteresowany odkrywaniem niezwykłych historii i ciekawostek Lublina. Można grać w nią indywidualnie – wówczas przeznaczona jest wyłącznie dla osób dorosłych – lub drużynowo, pod warunkiem, że w drużynie znajdzie się przynajmniej jedna osoba pełnoletnia (wówczas przeznaczona jest dla wszystkich).

Zainspiruj się zimowym Lublinem!

#lublinmiastoinspiracji

Termin: 

od 6.12.2021 do 9.01.2022 (chyba, że organizator zdecyduje inaczej).

Miejsce:

Miejsce rozpoczęcia gry i wydawania kart zadań: Centrum Inspiracji Turystycznej w Lublinie, ul. Jezuicka 1/3. Karty zadań można odebrać codziennie w trakcie trwania Festiwalu Bożego Narodzenia w Lublinie w godz. 10:00–18:00.

Informacje dodatkowe:

– Dzieci biorące udział w grze muszą być pod opieką dorosłych.
– Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

Regulamin Gry Miejskiej

 1. Organizatorem gry miejskiej (dalej zwanej „Grą”) jest Lokalna Organizacja Turystyczna Metropolia Lublin z siedzibą przy ul. Montażowej 16 w Lublinie (dalej zwany jako „Organizator”).
 2. W grze może wziąć udział każdy zainteresowany odkrywaniem niezwykłych historii i ciekawostek Lublina.
 3. W grze można uczestniczyć:
  1. indywidualnie – wówczas, uczestnik musi być osobą pełnoletnią;
  2. drużynowo, pod warunkiem, że w drużynie znajdzie się przynajmniej jedna osoba pełnoletnia.
 4. Zasady gry określa niniejszy Regulamin.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 6. Uczestnik biorący udział w grze akceptuje niniejszy Regulamin.
 7. Gra trwa zgodnie z opisem około 1-2 godzin.
 8. Miejsce rozpoczęcia gry i wydawania kart zadań to Centrum Inspiracji Turystycznej w Lublinie, ul. Jezuicka 1/3.
 9. Gra jest dostępna dla uczestników w terminie wskazanym przez Organizatora na stronie internetowej www.lublininfo.com/gra-miejska.
 10. Organizator może zakończyć grę we wcześniejszym terminie bez podania przyczyny.
 11. W ramach gry organizator zastrzega możliwość wykonywania dokumentacji fotograficznej.
 12. Zdjęcia i filmy z gry mogą być wykorzystane do celów promocji Organizatora.
 13. Uczestnictwo w grze jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na korzystanie z dokumentacji fotograficznej oraz filmowej o której mowa w pkt. 11 i 12.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki w trakcie gry.
 15. Po zakończeniu gry, w celu weryfikacji odpowiedzi należy się zgłosić do Centrum Inspiracji Turystycznej znajdującego się przy ul. Jezuickiej 1/3 w Lublinie.
 16. Uczestnictwo w grze jest nieodpłatne.
 17. Poszczególne zadania należy wykonywać w punktach kontrolnych – miejscach w przestrzeni miejskiej wskazanych w karcie gry.
 18. Zabrania się przykrywania, niszczenia, usuwania, zamalowywania informacji zawartych w punktach kontrolnych. Każdy zespół jest zobowiązany zgłaszać wszelkie wymienione powyżej sytuacje Organizatorowi.
 19. Uczestnicy gry biorą w niej udział na własną odpowiedzialność z zachowaniem ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny oraz obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych.
 20. Organizator przewiduje nagrody dla Uczestników, którzy prawidłową rozwiążą grę.
 21. Regulamin znajduje się do wglądu w Centrum Inspiracji Turystycznej przy ul. Jezuickiej 1/3 i na jego stronie internetowej.
 22. Ewentualne uwagi należy zgłaszać na adres e-mail: [email protected]
 23. W kwestiach dotyczących przebiegu gry, nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie, a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora.