fbpx

Centralny Plac Zabaw

To wakacyjne centrum animacji i edukacji społeczno-kulturalnej. Interdyscyplinarny projekt, który angażując różne środowiska miejskie tworzy plenerową, atrakcyjną przestrzeń różnorodnych działań kulturalnych i animacyjnych. Projekt łączy idee kreatywnego, aktywnego spędzania czasu z edukacją artystyczną. W czasie jego trwania plac przed Centrum Kultury oraz Wirydarz staje się kreatywnym warsztatem dla osób w każdym wieku.

Centralny Plac Zabaw

Informacje

Telefon:
Termin:
Dostępne dla dzieci
Dostępne dla osób o specjalnych potrzebach