fbpx

Dolina Bystrzycy

Dolina Bystrzycy – największej rzeki przepływającej przez Lublin – na terenie miasta przebiega na kierunku z południa ku północnemu wschodowi. Jej szerokość jest dość zmienna, od kilkuset metrów do około półtora kilometra, a całkowita długości na terenie miasta to 21 km. Dolina Bystrzycy stanowi cenny pod względem przyrodniczym, historyczno – kulturowym i rekreacyjnym obszar

bystrzyca

Informacje

Dostępne dla dzieci
Dostępne dla osób o specjalnych potrzebach