fbpx

Konfrontacje Teatralne

Festiwal skupia się wokół idei konfrontacji różnych form i tradycji teatralnych, a także prezentuje dokonania najciekawszych osobowości sceny. To wydarzenie łączy dziedziny pozornie odległe, dlatego spektaklom towarzyszą spotkania i projekcje filmowe, koncerty, a także sesje naukowe. Konfrontacje wychodzą z założenia, ze teatr nie tylko pokazuje życie, ale i potrafi nas czegeś o nim nauczyć.

Konfrontacje Teatralne

Informacje

Telefon:
Termin:
Dostępne dla dzieci
Dostępne dla osób o specjalnych potrzebach