fbpx

Galeria Saska

Galeria Saska jest całorocznym projektem, którego celem jest poszerzanie oferty kulturalnej miasta. Dla zaangażowania nowych kręgów mieszkańców do większego uczestnictwa w kulturze na zabytkowym ogrodzeniu Ogrodu Saskiego prezentowane są prace zasłużonych dla kultury artystów wizualnych.

Cztery razy do roku prezentowane są monograficzne wystawy największych polskich twórców plakatu, grafiki i fotografii takich jak np.: Tadeusz Rolke, Michał Batory, Tomasz Tomaszewski, Andrzej Różycki, Rosław Szaybo, Andrzej Dudziński i wielu innych. Wystawom towarzyszą spotkania z twórcami. Kuratorem galerii jest prof. Leszek Mądzik – reżyser teatralny, scenograf, założyciel Sceny Plastycznej KUL.

Wysmakowana pod względem estetycznym i otwarta przestrzeń wystawiennicza stanowi wizytówkę nowoczesnego miasta, inwestora w kulturę a także atrakcyjnego celu podróży i wypoczynku turystów z Polski i z zagranicy oraz znacząco wpływa na wizerunek miasta, unaoczniając jego ukierunkowanie na kulturę i dialog.

Logo Atrakcje Turystyczne w Lublinie

Informacje

Dostępne dla dzieci
Dostępne dla osób o specjalnych potrzebach