fbpx

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II to najstarszy uniwersytet katolicki w Europie Środkowowschodniej, który powstał w 1918 roku. Celem jego powstania była popularyzacja polskiej kultury i nauki pod wpływem religii katolickiej, co jak wiadomo ma ogromny wpływ na mentalność Polaków i ich życie.
Jest to uczelnia o silnej tradycji katolickiej i bardzo dynamicznie się rozwija. To nowoczesny uniwersytet, w którym oprócz teologii (która jest uważana za najlepszą w Polsce!) studiuje się filozofię, prawo, nauki przyrodnicze, społeczne i humanitarne. Współcześnie Katolicki Uniwersytet Lubelski posiada 8 wydziałów, na których otwartych jest łącznie ponad 80 kierunków.
KUL ma trzy kampusy w różnych częściach miasta i jeden w Stalowej Woli. Niektóre z budynków są doskonałymi przykładami XVIII-wiecznej architektury. Uczelnia obejmuje profesjonalnie wyposażone laboratoria, dużą bibliotekę, muzeum, własny kościół i nowoczesne obiekty sportowe. Placówka również posiada 4 własne akademiki.
O autorytecie uczelni świadczy również fakt, że przez długi czas nauczał tam papież Jan Paweł II, od którego imienia nosi nazwę uczelnia.

KUL