fbpx

Kościół ewangelicko-augsburski

Na rogu ulicy Ewangelickiej znajduje się największy we wschodniej Polsce zbór Ewangelicko-Augsburski. Parafia liczy 180 osób i swoim zasięgiem obejmuje całe województwo lubelskie. Kościół Parafialny pw. Świętej Trójcy został wzniesiony w latach 1785 – 1788 według projektu Fryderyka Augusta Zylcherta, na mocy przywileju króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Zgodnie z obowiązującymi wtedy przepisami świątynię wybudowano w „odpowiedniej” odległości 800 metrów od najbliższego kościoła katolickiego.  Jest to prosta, jednonawowa świątynia w stylu klasycystycznym co jest typowe dla protestanckich kanonów.

Wyposażenie kościoła pochodzi z Piask Luterskich (trasa Lublin – Zamość) skąd przeniesiono tu parafię. Na uwagę zasługuje barokowa ambona oraz ołtarz z obrazem z ok. 1628r. Ostatnią Wieczerzę i Ukrzyżowanie. Interesujący jest zbiór tablic nagrobnych poświęconych zasłużonym obywatelom Lublina. Odnajdziemy tu nazwiska m in. Henryka i Edwarda Krausse czy Augusta Vettera. Przed Kościołem znajduje się niewielki cmentarz z zabytkowymi nagrobkami znanych lubelskich ewangelików.

kosciol ewangelicki

Informacje

Parking
Dostępne dla dzieci
Dostępne dla osób o specjalnych potrzebach