fbpx

Kozłowiecki Park Krajobrazowy

Obszar chroniony ma charakter typowo leśny i obejmuje część Lasów Kozłowieckich, wśród których dominują bory świeże i wilgotne oraz bory bagienne. Skład gatunkowy lasów zbliżony jest do naturalnego, z dużym udziałem drzewostanów starych. Zamieszkują je gatunki zwierzyny płowej oraz ptaki. Nazwa parku pochodzi od wsi Kozłówka. Park ten został utworzony w celu ochrony największego w pobliżu Lublina kompleksu leśnego posiadającego szereg elementów przyrodniczych zbliżonych do krajobrazu naturalnego.

Powierzchnia parku: 61,21 km²

Powierzchnia otuliny: 74,32 km²

Zalesienie: ok. 90%

Wysokość: do 200 m n.p.m.

kozłowiecki park

Informacje

Parking
Dostępne dla dzieci