fbpx

Las Dąbrowa

Największy kompleks leśny w Lublinie, na terenie którego w latach 60. XX w. odkryto trzy kurhany. Ich powstanie należy wiązać z II okresem epoki brązu. W kopcu znalezione zostały elementy ceramiki oraz wyroby krzemienne, które potwierdzają, że jest to kurhan kultury trzcinieckiej.

Centrum-Inspiracji-Turystycznej-sport

Informacje

Adres:
Parking
Dostępne dla dzieci