fbpx

Międzynarodowy Festiwal Jazzowy – Jazz Bez

Jazz Bez to polsko-ukraiński festiwal muzyczny o ponad dziesięcioletniej tradycji, który od kilku lat gości w Lublinie. Ideą Festiwalu jest wymiana artystyczna pomiędzy Polską a Ukrainą, propagowanie muzyki jazzowej i „zarażanie” nią.

FESTIWAL

Informacje

Termin:
Dostępne dla dzieci
Dostępne dla osób o specjalnych potrzebach