fbpx

Międzynarodowy Festiwal Renesansu

Renesans to jedna z najważniejszych epok w rozwoju Lublina. Jego śladów można szukać na kartach historii miasta i w jego architekturze. Zadaniem festiwalu jest przybliżanie mieszkańcom i turystom kultury renesansu poprzez koncerty, wystawy, sympozja, a nawet gry miejskie!

Miedzynarodowy-Festiwal-renesansu

Informacje

Telefon:
Termin:
Dostępne dla dzieci
Dostępne dla osób o specjalnych potrzebach