fbpx

Nowy Ratusz

Powstał na murach zespołu kościelno – klasztornego Karmelitów Bosych, wzniesionego w latach 1613-19. Po zniszczeniu przez wielki pożar w 1803 r. spalone gmachy przejęło miasto i w latach 1827-28 przebudowało ruiny na obecny gmach magistratu. W trakcie przebudowy zaadaptowano dla potrzeb urzędu nawę główną i zachodni rząd kaplic dawnego kościoła.

Fasada została przekształcona w stylu klasycystycznym, otrzymała również czterokolumnowy portyk. Początkowo na parterze mieściła się kasa miejska, resursa kupiecka, biuro policji i areszt oraz archiwum miejskie, pierwsze piętro zajmowały biura magistratu oraz sala balowa. Na drugim piętrze urzędował i mieszkał prezydent miasta.

Podczas II wojny światowej (w 1939 i 1944 roku) budynek ratusza został zbombardowany, a potem spalony. Odbudowano go w latach 1947–1952 według projektu architekta Ignacego Kędzierskiego z zachowaniem dawnej architektury zewnętrznej. Wnętrze zaadaptowano do nowych potrzeb.

Obecnie jest siedzibą miejskich władz samorządowych, w tym Prezydenta Miasta Lublina.

nowy ratusz

Informacje

Parking
Dostępne dla dzieci
Dostępne dla osób o specjalnych potrzebach