fbpx

Ośrodek Praktyk Teatralnych “Gardzienice”

“Dopóki żyjesz, bądź promienny,
Nie zamartwiaj się nawet przez chwilę,
Życie dane nam na krótko,
Czas w końcu go zażąda” – Seikilos niegdyś polecił wykonać taki napis na własnym grobie. Było to 2000 lat temu, ale przesłanie wciąż żyje na scenie teatru w Gardzienicach. Tańczy i śpiewa z pasją wśród pochodni pod rozgwieżdżonym niebem iw kolosalnym spichlerzu. Włodzimierz Staniewski i jego zespół błyszczą w Gardzienicach, udowadniając, że wielka sztuka wykracza poza słowa. Odwiedź także ich Galerię na lubelskim Starym Mieście!

art

Informacje

Parking
Dostępne dla dzieci
Dostępne dla osób o specjalnych potrzebach