fbpx

Rzeka Bystrzyca

Bystrzyca to największa rzeka przepływająca przez Lublin. Jej dolina na terenie miasta przebiega na kierunku z południa ku północnemu wschodowi. Szerokość koryta rzeki jest zmienna, od kilkuset metrów do około półtora kilometra, a całkowita długości na terenie miasta wynosi aż 21 km. Dolina Bystrzycy stanowi cenny pod względem przyrodniczym, historyczno – kulturowym i rekreacyjnym obszar.

bystrzyca

Informacje

Adres:
Parking
Dostępne dla dzieci
Dostępne dla osób o specjalnych potrzebach