fbpx

Stacja Motycz

Murowany, przypominający dworek budynek dworca w Motyczu został wzniesiony w 1890 roku. Powstał jako część infrastruktury skupionej wokół historycznej trasy kolejowej – Nadwiślańskiej Drogi Żelaznej. Ten szlak o wyjątkowym znaczeniu strategicznym łączył najważniejsze twierdze rosyjskie na terenie Królestwa Polskiego, biegnąc z Mławy do Kowla z odnogami do Dęblina i Łukowa. Zgodę na budowę wydał car Aleksander II Romanow w 1874 roku. W najważniejsze prace zaangażowano około 2,5 tysiąca robotników i ukończono je w rekordowym okresie trzech lat.

Po tym dworzec i stacja w Motyczu zaczęły służyć między innymi do wyładowywania przywożonego bydła i trzody, ponieważ obok funkcjonowały rzeźnia oraz bekoniarnia. Podczas II wojny światowej w murach stacji ukrywał się Aleksander Sarkisow, pseudonim „Szaruga” (1909-1994), który był pułkownikiem Wojska Polskiego i żołnierzem Armii Krajowej. Od lat 90. XX wieku dworzec pozostawał nieużywany i z biegiem lat niszczał. Pomimo tego zachowały się jego oryginalna bryła, wystrój elewacji oraz układ wnętrz. Prace mające na celu remont oraz rewitalizację budynku rozpoczęto w 2019 roku. Ukończono je dwa lata później i dziś zabytkowy dworzec w Motyczu nie tylko zmienił się nie do poznania, ale zaczął też ponownie przyjmować pasażerów.

dworzec motycz

Informacje

Adres:
Komunikacja miejska:
Godziny otwarcia:
Parking
Dostępne dla dzieci
Dostępne dla osób o specjalnych potrzebach