fbpx

Wielokulturowy Lublin

To prezentacja mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych i wyznaniowych obecnych w Lublinie. To wydarzenie tworzone przez ludzi pochodzących z różnych krajów, mających różne tradycje i modlących się w różnych świątyniach. To wyjątkowa okazja, aby poznać nieznane kultury, dotknąć ich i posmakować. W programie festiwalu znalazły się m.in. koncerty, spacery szlakiem kultur, drzwi otwarte siedzib mniejszości, seanse kinowe i spotkania.

Wielokulturowy Lublin

Informacje

Dostępne dla dzieci
Dostępne dla osób o specjalnych potrzebach