fbpx

Zespół dworsko-parkowy w Turce

Po śmierci Aleksandra Bielińskiego właścicielem zostaje jego syn Adam, który ginie w 1920 roku w obronie Lublina. Właścicielką, zostaje druga córka Adama Bielińskiego, Maria, która po zaślubieniu Haczyńskiego przebywa w Turce do 1944 roku, wtedy to bowiem, w wyniku działań wojennych zmuszona jest opuścić dwór. w 1946 roku dekret o reformie rolnej i nacjonalizacji przemysłu pozbawia ją praw własności do Turki. w 1946 roku dwór Turka wraz z resztówką zostaje przekazany w użytkowanie Wydziału Rolnemu UMCS w Lublinie.

Na bazie tego Wydziału tworzy się Wyższą Szkołę Rolniczą w Lublinie, później Akademię Rolniczą (1974r), która przejmuje majątek. Dwór nie jest remontowany i przez latach niszczeje. w 1956 roku powstaje Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Turce, która przyjmuje do użytkowania budynek dworski, park i resztówkę w 1987 roku RS nabywa na własność od Skarbu Państwa nieruchomości, na których usytuowany jest pałac, park i resztówka. Budynek dworski popada w dalszą ruinę, nikt go nie zamieszkuje.

Park niszczeje w 1996 roku park wraz z ruinami dworku, decyzją konserwatora zabytków, zostaje wydzielony z gospodarstwa celem sprzedaży w dniu 4 kwietnia 1997 roku ruiny dworu wraz z parkiem o powierzchni łącznej 8,21 ha. kupują małżonkowie Teresa i Wojciech Włodarczykowie

źródło: http://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/1902/Turka/

Logo Atrakcje Turystyczne w Lublinie

Informacje