fbpx

Explore Lublin with a Guide!

Guided tours in the City of Inspiration.

Exploring Lublin with a guide is a real adventure! Walking with true enthusiasts of the city, we admire beautiful architecture, learn about its history and have a great time in the company of professionals. We are sure that no one tells you more about the City of Inspiration than Lublin guides.

You are invited to take part in walks led by Martin’s City Tours guides – Martin Dalebout and his colleagues. Each of them has been devoted to a different topic. You can choose a unique night tour of Lublin in English – ‘Lublin by night – Lublin’s Spooky History’, general tour about the city – ‘Lublin’s Historic Centre’ – or a journey to the past in the ‘PRL – Communism in Lublin/Poland Tour’.

How to take part in the guided tours?

To take part in the walks, all you need is a valid ticket. Then simply turn up at the Tourist Inspiration Centre at the specified time and set off! The walk will take about 2 hours.

Programme

Date Time Topic Tickets
13.04.2024 14:00 PRL – Communism in Lublin/Poland Buy Ticket
4.05.2024 14:00 PRL – Communism in Lublin/Poland Buy Ticket
18.05.2024 14:00 PRL – Communism in Lublin/Poland Buy Ticket

Regulamin projektu "Poznaj Lublin z Przewodnikiem" / 'Explore Lublin with a Guide'

 1. Organizatorem spacerów z przewodnikiem jest Lokalna Organizacja Turystyczna Metropolia Lublin z siedzibą w Lublinie, ul. Montażowa 16, 20-214 Lublin.
 2. Spacery są prowadzone przez przewodników spełniających wymogi Art. 22 o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, reprezentujących członków stowarzyszenia LOT Metropolia Lublin lub do niego osobiście przynależących. Nie są oni pracownikami LOT Metropolia Lublin.
 3. Uczestniczyć w spacerze może wyłącznie osoba z ważnym biletem możliwym do zakupu w miejscach wskazanych przez organizatora. Podczas sprzedaży biletu, kupujący zobowiązany jest do podania adresu e-mail służący do kontaktu z kupującym w sytuacji ewentualnej zmiany terminu spaceru lub jego odwołania. Bilety nie podlegają zwrotowi.
 4. Bilety dostępne są w dwóch rodzajach – bilety na spacery w j. polskim i bilety na spacery w j. obcym. Bilety uprawniające do wzięcia udziału w spacerze nie obejmują biletów wstępu i innych opłat wynikających z trasy spaceru. Gdy trasa spaceru obejmuje wcześniej określone miejsca wymagające odrębnych opłat, przewodnik na wniosek grupy może dostosować trasę w ten sposób, by zrezygnować z dodatkowo odpłatnych miejsc. Gdy trasa spaceru nie obejmuje miejsc wymagających odrębnych opłat, przewodnik na wniosek grupy może dostosować trasę w ten sposób, by uwzględnić w niej dodatkowo odpłatne miejsca.
 5. Spacery odbywają się w wyznaczonych terminach, bez określonej minimalnej liczby uczestników. Maksymalna, planowana wielkość grupy jest każdorazowo określona dla poszczególnego spaceru. Trwają około 2 godzin – przewodnik, dostosowując spacer do grupy, może zdecydować się na wydłużenie lub skrócenie spaceru o maksymalnie pół godziny.
 6. Spacery rozpoczynają się w Centrum Inspiracji Turystycznej przy ul. Jezuickiej 1/3 w Lublinie lub przed jego wejściem.
 7. Uczestnicy spacerów są zobowiązani do stosowania się do wskazówek i poleceń przewodnika.
 8. Udział dzieci w spacerach, jest możliwy, o ile zostało to wskazane w opisie danego spaceru i wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych (rodzice, prawni opiekunowie). Obowiązkowy jest udział pełnoletniego opiekuna dziecka. Dziecko w wieku powyżej 6 lat zobowiązane jest do posiadania biletu.
 9. (Bezpieczeństwo)
  1. Uczestnicy we własnym zakresie zawierają i ponoszą koszty ubezpieczenia NNW.
  2. Przewodnicy oraz uczestnicy zobowiązani są do zachowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami sanitarno-epidemiologicznymi.
  3. Uczestnicy zobowiązani są zaopatrzenia się w materiały do zakrywania nosa oraz ust na własny koszt i we własnym zakresie, gdy stosowanie takich materiałów jest prawnie wymagane.
  4. W wypadku wchodzenia podczas spacerów do budynków oraz innych obiektów zamkniętych uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do szczegółowych regulacji i zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tych obiektach.
  5. W spacerach mogą brać udział jedynie osoby bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną, takich jak duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała powyżej 37-38 °C), objawy przeziębieniowe, gorączka, kaszel, bóle mięśni i ogólne zmęczenie.
 10. Organizator lub Przewodnik może odmówić Uczestnikowi dalszego udziału w spacerze w wypadku nieprzestrzegania regulaminu.
 11. Osoby nietrzeźwe i będące pod wpływem środków odurzających nie mogą brać udziału w spacerze.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spaceru lub zmiany jego terminu bez podania przyczyny. O każdej takiej sytuacji Uczestnicy będą powiadomieni nie później niż na 1 dzień przed planowanym spacerem na podany przy kupnie biletu adres e-mail. W przypadku odwołania spaceru uczestnik zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony mailowo i przedstawione mu zostaną opcje zwrotu kosztów biletu.