fbpx

Organy i Statut

Władze stowarzyszenia​

Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków; Rada Stowarzyszenia; Zarząd; Komisja Rewizyjna.

Kadencja Rady Stowarzyszenia, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata

Beata Stepaniuk-Kuśmierzak – Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia

Piotr Zieniuk – Wiceprzewodniczący Rady Stowarzyszenia

Agnieszka Wiechnik

Anita Wysokińska

Gabriela Żuk

Krzysztof Raganowicz – Prezes Zarządu

Marcin Kęćko – Przewodniczący

Bogusław Sawicki – Zastępca Przewodniczącego

Monika Król – Sekretarz