fbpx

Organy i Statut

Władze stowarzyszenia​

Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków; Rada Stowarzyszenia; Zarząd; Komisja Rewizyjna.

Kadencja Rady Stowarzyszenia, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata

Beata Stepaniuk-Kuśmierzak

Agnieszka Wiechnik

Anna Nieoczym

Anita Wysokińska

Artur Koperwas

Małgorzata Drozd-Domaciuk

Piotr Franaszek

Krzysztof Raganowicz – Prezes Zarządu

Marcin Kęćko – Przewodniczący

Kamila Belczyk-Panków – Zastępca Przewodniczącego

Monika Król – Sekretarz