fbpx

O LOT Metropolia Lublin

Kim jesteśmy?​

Jesteśmy stowarzyszeniem o nazwie Lokalna Organizacja Turystyczna Metropolia Lublin (w skrócie LOT Metropolia Lublin).

Co to oznacza?

Jesteśmy lokalną organizacją turystyczną, czyli opisanym w ustawie o Polskiej Organizacji Turystycznej specjalnym rodzajem stowarzyszenia zrzeszającego i integrującego lokalne jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców z branży turystycznej. Ma ono na celu promocję turystyczną obszaru, na którym działa, wspomaganie funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej, inicjowanie, opiniowanie i wspieranie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej, a to wszystko we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną.

Dlaczego "Metropolia Lublin"?

Ponieważ w naszych działaniach skupiamy się na Lubelskim Obszarze Metropolitalnym (LOM), czyli mieście Lublinie i kształtującym się wokół niego obszarze funkcjonalnym, wyznaczonym zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego.

Co to jest Lubelski Obszar Metropolitalny?

Lubelski Obszar Metropolitalny obejmuje obszar urbanizujący się o największej gęstości zaludnienia (prawie trzykrotnie większej od gęstości zaludnienia województwa) i najważniejszych funkcjach w systemie osadniczym Lubelszczyzny (wskaźniki gospodarcze dwukrotnie wyższe niż dla obszaru całego regionu). Obejmuje on powierzchnię 2113 km kw. (8,44% pow. województwa), którą zamieszkuje ok. 606 tys. osób (28,8% ludności województwa). Rdzeń obszaru funkcjonalnego stanowi układ dwóch miast: Lublin i Świdnik. Lublin, jako największe miasto Polski Wschodniej, stanowi ważny ośrodek gospodarczy oraz miejsce koncentracji wielu funkcji administracyjnych, akademickich, naukowych i kulturowych. Wokół Lublina obserwuje się narastanie procesów aglomeracyjnych przejawiających się również wzrostem intensywności zabudowy i znacznymi przepływami towarów i usług. W zasięgu oddziaływania miasta Lublina, to jest w promieniu ok. 30 km, znajduje się 21 gmin (Lubartów miasto, Lubartów gmina, Kamionka, Niemce, Spiczyn, Wólka, Łęczna, Świdnik, Mełgiew, Piaski, Jabłonna, Głusk, Bychawa, Strzyżewice, Niedrzwica Duża, Bełżyce, Wojciechów, Konopnica, Nałęczów, Jastków i Garbów), 8 miast (Świdnik, Lubartów, Łęczna, Piaski, Bychawa, Bełżyce, Kamionka i Nałęczów) i 5 powiatów (Lubelski, Świdnicki, Puławski, Łęczyński i Lubartowski), które organizują strukturę osadniczą LOM.