fbpx

Czym się zajmujemy?

Obszary działania stowarzyszenia​

Miasto Lublin oraz jego obszar metropolitalny to teren, na którym każdy znajdzie coś dla siebie. Lublin to ponad 700-letnie miasto o bardzo bogatej historii wynikającej ze spotkania kultur Zachodu i Wschodu, a także wspaniale zachowanej architektury zabytkowej: gotyckiej i przede wszystkim renesansowej, jak również pełne powojennych pereł modernizmu oraz przykładów najwyższej klasy architektury nowoczesnej. Jako jedno z największych ośrodków akademickich kraju miasto tętni życiem 24 godziny na dobę. To wspaniałe centrum rozwoju kultury wysokiej i alternatywnej, a także wielkich festiwali, jak Carnaval Sztukmistrzów i Noc Kultury. Wokół miasta natomiast znajdują się tereny idealne na spokojny wypoczynek na łonie natury, pieszo i na rowerze.

Dlatego w ramach stowarzyszenia Lubelska Organizacja Turystyczna Metropolia Lublin działamy wspólnie, we współpracy samorządu terytorialnego, biznesu i instytucji, by budować pozytywny wizerunek Lublina oraz Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego jako miejsca atrakcyjnego turystycznie i wspierać rozwój rynku turystycznego. Jesteśmy platformą, która łączy możliwości, jakie tworzy samorząd, z pomysłami i potrzebami branży turystycznej. Integrujemy i koordynujemy działania naszych członków w celu uzyskania efektu synergii w promocji turystycznej oraz osiągnięcia efektu skali.

W swoich działaniach skupiamy się na następujących obszarach działalności:

  • promocja turystyczna w Internecie: wykorzystanie stron internetowych własnych oraz zewnętrznych, a także mediów społecznościowych, do promocji ofert i produktów turystycznych członków stowarzyszenia;

  • promocja turystyczna w mediach tradycyjnych: wykorzystywanie pojawiających się możliwości skutecznej reklamy potencjału turystycznego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego, jak również profesjonalne wsparcie dla naszych członków w zakresie public relations;

  • podróże studyjne: współpraca z Polską Organizacją Turystyczną, jej zagranicznymi ośrodkami, lokalnymi partnerami samorządowymi i branżowymi w realizacji podróży studyjnych dla mediów oraz przedstawicieli branży turystycznej;

  • wydarzenia branżowe: aktywny udział w kluczowych z perspektywy członków stowarzyszenia targach, konferencjach i spotkaniach branży turystycznej;

  • szkolenia i warsztaty: organizacja szkoleń i warsztatów dla członków stowarzyszenia, dzięki którym mogą nabyć aktualną wiedzę, poznać dobre praktyki i doświadczenia pomocne w codziennej działalności;

  • publikacje: opracowywanie samodzielnie lub z partnerami wydawnictw turystycznych dotyczących Miasta Lublina i Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego;

  • analityka: badanie ruchu turystycznego;

  • informacja turystyczna: wspomaganie funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej dotyczącej obszaru Metropolii Lublin.