fbpx

Wycieczki szkolne

Gotowe plany wycieczek dla szkół

Celem przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”, organizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, jest wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Dzięki środkom z programu młodzi ludzie będą mogli poznawać istotne miejsca oraz wydarzenia związane z historią Polski, ważne dla naszej pamięci oraz zbiorowej tożsamości. Będą mogli bezpośrednio doświadczać przeszłości i odkrywać ją w ciekawy sposób.

Pomnik Unii Lubelskiej

Przygotowaliśmy gotowe plany wycieczek dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które spełniają warunki ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu “Poznaj Polskę”. Każdy z planów wycieczek (1, 2 i 3-dniowych dla klas I-III, IV-VIII szkół podstawowych i dla uczniów szkół ponadpodstawowych) obejmuje plan zwiedzania ze wskazanymi Punktami Edukacyjnymi, a także informacje o cenach biletów wstępu, możliwościach noclegowych, obiektach gastronomicznych i lubelskich przewodnikach. Dzięki temu można w bardzo prosty sposób oszacować koszt wycieczki i uzupełnić wniosek o dofinansowanie z programu “Poznaj Polskę”.

Punkty Edukacyjne programu "Poznaj Polskę" w Lublinie i LOM

Miejscowość Punkt Edukacyjny Zakres Tematyczny klasy I-III klasy IV-VIII ponadpodstawowe
Dąbrówka Park Dźwięków Największe osiągnięcia polskiej nauki TAK TAK TAK
Kozłówka Muzeum Zamoyskich w Kozłówce Kultura i dziedzictwo narodowe TAK TAK TAK
Lublin Archikatedra Lubelska, Muzeum Archidiecezjalne Kultura i dziedzictwo narodowe / Największe osiągnięcia polskiej nauki TAK TAK TAK
Lublin Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Kultura i dziedzictwo narodowe / Największe osiągnięcia polskiej nauki TAK TAK TAK
Lublin Muzeum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Kultura i dziedzictwo narodowe TAK TAK TAK
Lublin Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Kultura i dziedzictwo narodowe / Największe osiągnięcia polskiej nauki TAK TAK TAK
Lublin Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego TAK TAK TAK
Lublin Lublin – historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny Kultura i dziedzictwo narodowe TAK TAK TAK
Lublin Muzeum Narodowe w Lublinie – Muzeum Józefa Czechowicza Kultura i dziedzictwo narodowe TAK TAK TAK
Lublin Muzeum Narodowe w Lublinie – Muzeum Wincentego Pola Kultura i dziedzictwo narodowe TAK TAK TAK
Lublin Kościół i klasztor oo. Dominikanów Kultura i dziedzictwo narodowe TAK TAK TAK
Lublin Muzeum Narodowe w Lublinie – Muzeum Martyrologii Pod Zegarem Śladami Polskiego Państwa Podziemnego NIE NIE TAK
Lublin Muzeum Narodowe w Lublinie – Muzeum Miasta Lublina Kultura i dziedzictwo narodowe TAK TAK TAK
Lublin Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1941-1944) Śladami Polskiego Państwa Podziemnego NIE NIE TAK
Lublin Muzeum Narodowe w Lublinie Kultura i dziedzictwo narodowe TAK TAK TAK
Lublin Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie Kultura i dziedzictwo narodowe TAK TAK TAK
Lublin Lubelska Trasa Podziemna Kultura i dziedzictwo narodowe / Największe osiągnięcia polskiej nauki TAK TAK TAK
Nałęczów Muzeum Narodowe w Lublinie – Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie Kultura i dziedzictwo narodowe TAK TAK TAK
Nałęczów Muzeum Narodowe w Lublinie – Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie Kultura i dziedzictwo narodowe TAK TAK TAK