fbpx

Kapliczka z 1664 roku

Przydrożna kapliczka z krzyżem z 1664 roku znajduje się przy drodze z Bełżyc do Strzeszkowic w okolicy wsi Babin. Krzyż wykonany został w piaskowcu, do którego w 1841 roku dobudowano kapliczkę. Według źródeł historycznych pierwotnie znajdował się on przy gościńcu dawnego dworu właścicieli Babina, jednej z najstarszych udokumentowanych wsi w gminie Bełżyce. W XVII wieku przebiegał tędy bardzo ważny szlak z Krakowa do Wilna. Źródła historyczne podają, że krzyż pierwotnie był usytuowany przy gościńcu, stał naprzeciwko frontu dawnego dworu właścicieli Babina – Pszonków. Znajdował się tam także pierwszy ośrodek dworski. Ludowe przekazy głoszą, iż w późniejszych czasach jeden z dziedziców Babina strzelał do niego z ganku swojej posiadłości, przez co uszkodził figurę Chrystusa.

kapliczka z 1664 roku w gminie Bełżyce

Informacje