fbpx

Kościół pw. św. Wawrzyńca w Czerniejowie

Kościół wybudowany na początku XVII wieku. Ściany wewnętrzne pokryte zostały polichromią namalowaną w latach dwudziestych XX w. W ostatnich latach podczas prac konserwatorskich przywrócono pierwotny biały kolor ścian, jedynie na łuku tęczowym rozgraniczającym część XVII w. od XX w. pozostało malowidło przedstawiające Cud nad Wisłą. W prezbiterium znajduje się późnorenesansowy ołtarz główny z początku XVII w. z cennymi obrazami św. Wawrzyńca i św. Agnieszki z tego okresu. Zabytkowe, bo pochodzące z połowy XVIII wieku, są także ambona i przyścienna chrzcielnica. Przestrzeń świątynną zamyka chór wyposażony w dziwięciogłosowe organy.

kościół sw. warzynca w czerniejowie

Informacje