fbpx

Lamus zamkowy w Zawieprzycach

Lamus zamkowy został wzniesiony w tym samym czasie, co zamek. Budynek został zaprojektowany przez Tylmana z Gameren, wybitnego architekta epoki baroku. Początkowo mieściła się w nim zbrojownia, później skarbiec, a następnie przez jakiś czas w jego wnętrzach znajdowało się Muzeum Broni Białej i Strojów XVII w.

lamus zamkowy w spiczynie

Informacje