fbpx

Otulina Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego

Krzczonowski Park Krajobrazowy utworzono w 1990 dla ochrony charakterystycznego krajobrazu centralnej części Wyżyny Lubelskiej. Faliste wzniesienia i wąwozy erozyjne tworzą niepowtarzalną rzeźbę terenu parku. Można spotkać tu bardzo zróżnicowaną florę i faunę, a także liczne pomniki przyrody oraz zabytki architektury sakralnej i zespoły dworsko-pałacowe. Park wraz z otuliną jest najważniejszym obszarem źródliskowym na Lubelszczyźnie – znajduje się tu aż 45 silnych źródeł.

otulina krzczonowskiego parku krajobrazowego