fbpx

Skansen Wsi Głuseckiej

W neogotyckiej bramie z XIX wieku znajduje się Skansen Wsi Głuseckiej z około 80 eksponatami historycznymi z okresu międzywojennego i powojennego. Są to przedmioty, które dawniej były użytkowane w gospodarstwach domowych na terenie Lubelszczyzny i wykorzystywane do pracy w gospodarstwie oraz w polu. Wizyta w skansenie w przystępny sposób przybliża realia życia poprzednich pokoleń w gminie. Oprócz neogotyckiej bramy zachowały się także pozostałości po założeniach z XIX wieku – przebudowany dwór wzniesiony przez rodzinę Strojnowskich, stawy oraz ślady parku – szpaler grabowy i pomniki przyrody. Obiekty te stanowią jedyny zachowany na terenie gminy zespół dworsko-parkowy.

Skansen Wsi Głuseckiej