fbpx

Trakt Królewski

Droga, która wiedzie ze Wzgórza Zamkowego, kamiennym mostem przez Bramę Grodzką, do Starego Miasta i Bramy Krakowskiej. Historycznie trakt prowadził ulicami: dawną Szeroką – zburzoną w czasie II wojny światowej, Kowalską i Świętoduską. Wzdłuż Traktu znajdują liczne zabytki m.in. Zamek Królewski, plac Po Farze, zabytkowe kamienice czy Trybunał Koronny.

trakt

Informacje

Adres:
Komunikacja miejska:
Dostępne dla dzieci
Dostępne dla osób o specjalnych potrzebach