fbpx

Zespół dworsko-parkowy w Bystrzycy

W Bystrzycy zachował się, wzniesiony w 1791 roku, klasycystyczny pałac Rojewskich. Natomiast pierwszy folwark wraz z młynem istniał już w roku 1531. Należał do rodziny Kijańskich. W 1638 r. ziemie te nabywa Daniel Jeło-Maliński, który wznosi na miejscu dawnego założenia nowy dwór modrzewiowy. W 2 połowie XVIII w. dobra Bystrzycy nabywa rodzina Rojewskich. W latach 1944-47 w budynku dworu mieści się szpital wojskowy, następnie całe założenie przechodzi na własność Skarbu Państwa. W okresie powojennym dwór i park ulegają stopniowej dewastacji i zniszczeniu, zwłaszcza starodrzew znajdujący się w części północno-wschodniej.
Po drugiej wojnie światowej budynek przejęło Kuratorium Oświaty i zorganizowało dom dziecka. Obiekt znacznie przebudowany. W układzie przestrzennym zachowały się dwa reprezentacyjne pomieszczenia wieloboczne (obecnie świetlica i harcówka). Placówka istnieje od 1976 roku i obejmuje opieką dzieci z lekkim, umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym, w tym uczniów ze sprzężeniami i autyzmem. W skład Ośrodka wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy i internat.
źródło: https://www.wolka.pl/turystyka/zabytki-gminy.html
Logo Atrakcje Turystyczne w Lublinie

Informacje

Parking
Dostępne dla dzieci