fbpx

Zespół Kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Bystrzycy

Jedna z najstarszych parafii lubelskich, pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1325 r. Zajmowała rozległy teren, z tego względu na terenie parafii istniały kościoły filialne, obsługiwane przez duszpasterzy z Bystrzycy. Dawne wizytacje, obok proboszcza wymieniają w parafii wikariusza i rektora istniejącej tu szkoły parafialnej. Pierwszy kościół z początku XIV w. był drewniany. Wizytacja z 1603 r. również wspomina o kościele drewnianym, ale nadmienia o jego murowanych fundamentach. Obecny kościół, pw. Wniebowzięcia NMP jest murowany, wybudowano go w latach 1709-21. Biskup Michał Kunicki konsekrował go 11.11.1745 r. Budynek jest murowany z cegły i kamienia, jednonawowy, prezbiterium i część dawna nawy późnobarokowe, przy prezbiterium zakrystia (dawniej skarbiec) i drugie pomieszczenie, przerobione z dawnej zakrystii. Kruchta dostosowana stylem do całego obiektu, prezbiterium węższe i niższe od całości, sufit z lunetami, sklepienie nawy jest kolebkowe z lunetami.

źródło: http://bystrzyca.parafia.info.pl/

Centrum Inspiracji Turystycznej - atrakcja

Informacje

Godziny otwarcia:
Parking
Dostępne dla dzieci