fbpx

Zespół kościoła parafialnego w Mełgwi

Na zespół składają się: stary kościół wzniesiony w latach 1726-1730, w którym obecnie mieści się Izba Pamiątek Regionalnych, klasycystyczna dzwonnica wzniesiona w końcu wieku XVII, brama z kapliczką św. Jana Nepomucena oraz nowy neogotycki kościół pw. św. Wita, wybudowany w latach 1906-1910. Jest to świątynia trójnawowa, typu bazylikowego, wyposażona w stylu gotyckim.

zespół kościoła parafialnego Mełgiew