fbpx

Dolina Czerniejówki

Źródła rzeki znajdują się we wsi Piotrków Pierwszy, gdzie – po 3 km biegu rzeki – woda w ilości kilkunastu litrów na sekundę ginie w spękanym podłożu dna doliny. Na następnych 4 km koryto rzeki jest suche, woda pojawia się w nim jedynie w okresach wysokich spływów powierzchniowych. Początek stałemu biegowi rzeki dają źródła znajdujące się powyżej Jabłonny.

Niedaleko znajduje się szlak rowerowy Dolina Czerniejówki. Prowadzi on po miejscach atrakcyjnych przyrodniczo, kulturowe i historycznie znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna. Chcąc ułatwić dotarcie do najciekawszych obiektów szlaku, ustawiono 12 tablic informacyjnych zawierających kompendium wiedzy o danym miejscu oraz schematyczną mapę szlaków rowerowych, którymi zostały one połączone.

Centrum Inspiracji Turystycznej - sport

Informacje

Dostępne dla dzieci