fbpx

Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej „Otwarte Miasto”

Inicjatywa, której celem jest wprowadzenie sztuki w przestrzeń publiczną i nadanie jej wymiaru społeczne- go. W przestrzeni miasta odbywają się czasowe wystawy, instalacje oraz happeningi. Celem festiwalu, jest sprawienie, żeby każdy przechodzień mógł obcować ze sztuką, niemalże dotykając jej w codziennych sytuacjach.

Otwarte-Miasto

Informacje

Adres:
Strona:
Termin:
Dostępne dla dzieci
Dostępne dla osób o specjalnych potrzebach