fbpx

Pomnik ofiar pomordowanych w Lesie Krępieckim

Latem i jesienią 1942 roku, kiedy komory gazowe w obozie na Majdanku nie zostały jeszcze uruchomione, w Lesie Krępieckim Niemcy rozstrzelali i spalili ok. 3 tysięcy osób, choć dokładna liczba nie jest znana. Masowe egzekucje były wynikiem likwidacji getta na Majdanie Tatarskim. W tym samym miejscu w latach 70. XX wieku stanął pomnik upamiętniający osoby, które straciły tam życie.

pomnik w lesie krępieckim

Informacje