fbpx

Zespół dworski w Moszenkach

Pierwsze zapisy na temat wsi Moszenki pojawiły się w 1469 roku. Pod koniec XVIII wieku mieszkały tu 103 osoby. Po powstaniu kościuszkowskim i wojnie napoleońskiej w 1827 r. pozostało 6 domów zamieszkałych przez 36 mieszkańców. W 1880 r. miał miejsce ogromny pożar “folwark Moszenki zniszczony [został] do szczętu ogniem”. Później majątek został przejęty przez nowego, nieznanego z nazwiska właściciela ale świetnego gospodarza, bo dobra swoje doprowadził znów do świetności. Tak opisuje Moszenki źródło z końca lat osiemdziesiątych XIX wieku: “[Folwark] został przez teraźniejszego właściciela odbudowany i uporządkowany. Powznoszono wygodne budynki murowane, po większej części kryte blachą. Lasy troskliwie pielęgnowane i na użytek zamknięte, pozakładane zagajniki z zasiewem modrzewi, świerków, sosny, jaworów, brzóz, jesionów, dębów, grabów i olszyn błotnych. Ziemia w Moszenkach jest przeniczną I klasy, urodzajną w jednakowym gatunku. Przestrzeni zawiera ogrodów mórg 13, łąk i pastwisk mórg 170 i pól , gruntów ornych mórg 400, lasu mórg 65, wód mórg 3, dróg, granic i wygonów mórg 9, pod zabudowaniami mórg 2. Serwitutów żadnych. Znajduje się tu obszerny ogród w pięknym położeniu, z alejkami wiekowych lip i jesionów i kilkoma zarybionymi sadzawkami.

Niektóre z wielkich drzew w Moszenkach miały być sadzone ręką Jana III, inne ręką Kościuszki.” Następnie, kolejni właściciele, 1916 roku zbudowała, istniejący do dzisiaj, dworek. Urodził się w nim, w 1908 roku, Wojciech Kołaczkowski – pułkownik, pilot Dywizjonu 303 (zm. 2001). Tak ziemia wydała 5 lotników: . rodzina Kołaczkowskich, w Dwór z 1916 r. W sąsiedniej miejscowości znajduje się wiatrak koźlak. Nie ma już śmigów i jest obity blachą ale zachowało się zdjęcie z początku XX wieku. (Panowie Zamojscy właściciele wiatraka) Sługocin Kolejny właściciel dóbr – Hrabia Walewski – rozparcelował majątek, a w styczniu 1929 roku sprzedał dworek mieszkańcom gminy. W budynku powstała szkoła powszechna dla dzieci z Moszenek, Sługocina, Wysokiego i Sieprawek. Szkoła działa do 1980 roku. Obecnie Dworek znajduje się w rękach prywatnych. 

Dwór w Moszenkach

Informacje

Parking