fbpx

Zespół pałacowo-parkowy w Gardzienicach

W roku 1689 Gardzienice w wyniku małżeństwa Zofii Anieli Czarnieckiej z Michałem Potockim stały się własnością rodu Potockich. To oni rozpoczęli przebudowę dworu obronnego na pałac barokowy. Dzisiejszy park zajmuje zachodnią i południową część wyniesienia, łącząc się ze skarpą, oddzielającą od zachodu wyniesienie od doliny rzeki. Budynek pałacu pochodzi z XVII wieku, przylegająca do niego Kaplica Ariańska prawdopodobnie z końca XVI wieku. Dziś znajduje się tu Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, w którym regularnie odbywają się wystawy i spektakle.

Zespół pałacowo-parkowy w Gardzienicach

Informacje